วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

การสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต

1. เว็บไซต์ และโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
2. การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer 6 เบื้องต้น
3. การใช้งาน Button Menu เบื้องต้น
4. การสืบค้นข้อมูล
5. การสมัครสมาชิก Hotmailการรับ – ส่ง E-Mail